Materiały

Vivat Christus Rex!

Quod Deus vult, idem et nos, et nos; Quod Ejus vult sit noster mos, sit mos: Jejunium, poenitentia, prex – Militia nostra, nostra lex – Ut regnat in nos, Vivat Christus Rex! Parata corda nostra sunt, jam sunt Sed magis nos inflamma Tu (nos Tu) Ardeat semper nostrum cor – Sit flamma magna, sit calor – Amoris plenum, Vivat Christus Rex! Tu, Christe, noster amor es, tu es; Tu nostra vita, lux et spes, et spes Delitiae omnis tu es fons Et beatorum verus mons, Amoris fornax, Vivat Christus Rex! In lacrimarum valle hac, in hac; Tecum dolere tu nos…
Więcej…

Konferencja x. Krzysztofa Śniadocha SAC o Wincentym Pallotim (8. dzień)

Przedostatni dzień był wyjątkowy: pielgrzymi usłyszeli dwie konferencje. W drugiej z nich x. Krzysztof Śniadoch, brat przewodnika naszej grupy, opowiedział o Wincentym Pallotim oraz o zakonie pallotynów. Ta opowieść posłużyła mu jako przyczynek do wskazania trzech podstawowych narzędzi rozwoju duchowego. Są to: modlitwa (myślna), lektura duchowa i kierownictwo duchowe.

Konferencja br. Wawrzyńca FIMSF o Marii Gaetanie Agnesi (dzień 6.)

Konferencja z dnia szóstego pielgrzymki była poświęcona postaci Marii Gaetany Agnesi. Br. Wawrzyniec opowiedział nam o jej życiu i działalności naukowej, przerwanej na rzecz opieki nad osobami z “marginesu społecznego”. Poza samym przedstawieniem życiorysu włoskiej matematyczki br. Wawrzyniec przedstawił też nauki, jakie możemy z jej życia wyciągnąć dla samych siebie.

Konferencja br. Wawrzyńca FIMSF z piątego dnia pielgrzymki

Poniżej prezentujemy nagranie konferencji br. Wawrzyńca FIMSF. Została ona wygłoszona piątego dnia pielgrzymki. Przedstawione w niej zostały kwestie związane z patriotyzmem widzianym w katolickiej perspektywie. Dla lepszego ukazania tez zawartych w tym rozważaniu przedstawione zostały wypaczenia od cnoty patriotyzmu. Rozważania te są bardzo pożyteczne i mogą pomóc zarówno osobom, które skłaniają się do szowinizmu narodowego jak i tym, których uwiódł błędny uniwersalizm. Dlatego jak zwykle zachęcamy do udostępniania tego nagrania dalej!