Modlitwa o uświęcenie życia

Oratio ad vitam sancte agendam / Modlitwa o uświęcenie życia (św. Tomasza z Akwinu)

Dozwól mi, o litościwy Boże, tego, co się Tobie podoba gorąco pożądać, tego roztropnie dociekać, to rzetelnie uznać i to doskonale wykonać, ku uwielbieniu i chwale Twego Imienia.

Boże mój, uporządkuj moje życie i udziel mi znajomości tego, czego ode mnie żądasz, by to wykonać jak należy i z pożytkiem dla duszy mojej.

Daj mi, Panie Boże mój, by mnie powodzenia i niepowodzenia nie osłabiały – przez wynoszenie się lub zniechęcenie; daj mi z niczego się nie cieszyć, jak tylko tym, co do Ciebie prowadzi i nie smucić się, jak tylko tym, co od Ciebie odwodzi; nie starać się podobać nikomu, jak tylko Tobie.

Niech marnym będzie mi wszystko, co przemijające, a za wartościowe niech uznaję tylko rzeczy wiekuistej i trwałej wartości. Niech mi obrzydnie radość z tego , co jest pozbawione Ciebie, niech nie pożądam niczego, co jest poza Tobą, niech miłym mi będzie trud dla Ciebie, a przykrym wszelki odpoczynek bez Ciebie.

Boże mój, spraw, by serce moje ku Tobie zmierzało, a gdy w tym ustaję daj mi mocno nad tym boleć i postanawiać poprawę.

Spraw we mnie, Panie Boże mój, posłuszeństwo bez oporu, ubóstwo bez przygnębienia, czystość bez skażenia, cierpliwość bez szemrania, pokorę bez udawania, wesołość bez roztrzepania, powagę bez przytłaczania, ruchliwość bez lekkomyślności, bojaźń Ciebie bez rozpaczy, rzetelność bez dwulicowości, czynić dobrze bez zarozumiałości, upominać bliźniego bez wyniosłości, budować ich słowem i przykładem – bez obłudy.

Panie Boże, daj mi serce tak czujne, by nie dało się od Ciebie oderwać żadnym pociągającym urojeniem, serce szlachetne, którego by nie ściągała w dół żadna niegodna skłonność, daj serce proste, by go nie skrzywiły przewrotne zamierzenia, serce stałe, nie dające się złamać żadnym zmartwieniem, serce swobodne, by go nie opanował żaden gwałt uczuć.

Daj mi, Panie Boże mój, umysł do poznania Ciebie, pilność w szukaniu Ciebie, mądrość Ciebie znajdującą, postępowanie Tobie miłe, wytrwałość w wiernym czekaniu na Ciebie i ufność, że Cię w końcu znajdę i obejmę.

Daj, by Twoje karania dręczyły mnie ku mej poprawie; Twoich dobrodziejstw dawanych mi w tym życiu niech używam z wdzięcznością, a radości Twoich niech zażywam w chwale niebieskiej Ojczyzny.

Qui vivis et regnas, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.