Konferencja br. Wawrzyńca FIMSF i x. Grzegorza Śniadocha IBP o franciszkanizmie (8. dzień)

W konferencji wygłoszonej w formie wywiadu (jakkolwiek w nagraniu pytania są słabo słyszalne albo nie słychać ich wcale) br. Wawrzyniec i x. Grzegorz przeprowadzili słuchaczy przez historię franciszkanizmu. Przy okazji poruszone zostało wiele interesujących wątków dotyczących specyfiki tej rodziny zakonnej.