Konferencja br. Wawrzyńca FIMSF podsumowująca pielgrzymkę (9. dzień)

Ostatniego dnia pielgrzymki br. Wawrzyniec podsumował wątki, jakie pojawiły się podczas pielgrzymki. Wskazał też, że niezbędnym warunkiem owocności trudu pielgrzymstwa jest podjęcie codziennej pracy, która wysłuchane nauki i przemyślenia wdroży w życie.