Elementy charakterystyczne

Elementami charakterystycznymi naszej grupy są m.in. opisane już wcześniej tradycyjna modlitwa, tradycyjny śpiew (bez towarzyszenia gitary). Ważnym elementem powierzenie każdego dnia pielgrzymkowego świętemu patronowi, co jest połączone z krótkim rozważaniem o życiu danej osoby. Patroni dnia zazwyczaj pogrupowani są wedle jakiegoś klucza, np. święci kapłani lub władcy. Istotną częścią pielgrzymowania są konferencje: zarówno poświęcone tematowi przewodniemu w danym troku oraz dotyczące innych, ważnych dla katolika tematów, a dotyczących jego funkcjonowania w społeczeństwie. Ważna jest również zewnętrzna symbolika: można nas poznać również po niesionych przez pielgrzymów proporcach, flagach i sztandarach, które odwołują się do tradycyjnej symboliki chrześcijańskiej. Wobec potrzeb ducha nie zapominamy także o ciele – kolejnym wyróżnikiem naszej grupy tzw. wspólny stół. To poranny i wieczorny posiłek, sporządzany przez kolejno dyżurujących pielgrzymów, przy którym spotykamy się wszyscy i dzielimy się nie tylko pożywieniem.