HISTÓRIA

V roku 1995 bola v Akademickom centre Katolíckeho spoločenstva Mládeže Varšavskej arcidiecézy vďaka entuziazmu a ochote niekoľkých osôb založená tzv. BIELO – ČIERNA skupina, v rámci Varšavskej Akademickej Metropolitnej púte. Od roku 1997 už s farbami BIELO – ČIERNO – ČERVENÝMI putuje na Jasnú Horu v rámci púte Akademických Sedemnástok Varšavskej pešej púte. Počas viacerých rokov za organizáciu zodpovedali členovia spoločenstva katolíckych laikov, zhromaždených okolo ligy sv. Michala Archaniela. V posledných rokoch je skupinka organizovaná cez Varšavské Centrum Veriacich Tradície Latinskej, v spolupráci z Inštitútom Dobrého Pastiera.