FAQ

 

Idem na pút prvý krát , čo by som mal urobiť pred púťou?

Oboznámiť sa z informáciami na tejto stránke

  • Prečítať si pravidlá putovania.
  • Prísť sa zapísať do kaplnky Res Sacra Miser medzi 3-5 augustom.
  • Mať prichystané pohodlné a hlavne rozchodené topánky
  • Pobaliť sa.
  • Prísť na sv. omšu 6.8.2016 o 6:00 ráno do kaplnky Res Sacra Miser

Som na púti poistený?

Púť sa bude konať na území Poľska, preto bude potrebné dopoistiť sa cez komerčné poistenie, ktoré je platné na jeho území Poľska. Ak máš poistenie ktoré platí na území Európskej únie bude stačiť aj to.

Koľko bude stáť samotná púť?

Cena, ktorú bude treba zaplatiť je 240 zlotých (55euro). Do tejto sumy je zarátané hlavne doprava batožiny, spoločné jedlo ako aj modlitebník pútnika. Okrem toho je dôležité mať peniaze na návrat z Čenstochovej, ako ja na nákupy počas putovania podľa vlastného uváženia.

Čo ak sa nemôžem zapísať skôr a pripojím sa až počas púte?

Je tu aj možnosť pripojiť sa aj počas púte. Je potrebné si po pripojení sa zobrať modlitebník, alebo breviár. Všetky veci budú dostupné na mieste.

Kde je možné zohnať breviár ako aj iné veci spojené z púťou?

Počas zápisu, ale aj v čase púte. Breviár je možne kúpiť v katolíckych kníhkupectvách

Je zabezpečený nocľah pred, ako aj po púti?

Áno v noci z 5teho na 6teho augusta bude zabezpečený nocľah pre mimo varšavských pútnikov. Zvyčajne je to na fare. V Čenstochovej je tiež zabezpečený priestor na rozloženiu stanov ako aj nocľah pre celú skupinu WPP. Niekedy si pútnici zabezpečujú nocľah sami. Odporúčame však, aby sa snažili dodržiavať pútnicky štandard, teda spacák a karimatka.

Ako vyzerá nocľah?

Štandardný nocľah najmä v stodolách je zabezpečený počas celej cesty pre všetkých pútnikov. Ako býva dobrým zvykom vždy majú prednosť dievčatá. Platí zákaz koedukačného nocľahu, z výnimkou rodín.

Bude možnosť kúpiť si nejaký proviant počas púte?

Je to málo pravdepodobné. Fungujeme na princípe spoločného stolu to znamená, že sa snažíme jesť spoločne najmä ráno a večer. Tovary sa kupujú zo spoločného rozpočtu. Počas púte sa tešíme pohostinnosťou obyvateľov dediniek a miest, cez ktoré putujeme. Pri ceste sa nachádzajú malé obchodíky. Budú dostupné aj oficiálne pútnické bufety z možnosťou kúpiť si nie len ovocie a zeleninu, ale aj sladkosti a malinovku. Súčasťou bufetu je aj možnosť kúpiť si pútnické spomienkové materiáli, ako napríklad klobúky, čiapky, trička a šatky.

Je dobré mať pri sebe viac vody?

Pitný režim je veľmi dôležitý, preto sa staráme o to, aby bolo dostatok vody. Nosiť zo sebou veľké množstvo vody nebude potrebné, lebo bude dostupnosť prameňov popri ceste, ako aj v obchodoch či v aute ktoré pôjde s nami.

Akými cestami sa bude uberať púť?

Väčšinou sa pôjde poľnými a lesnými cestami, ale aj po asfalte. Je preto dôležité, aby sme spoločne dbali o našu bezpečnosť, najmä na frekventovaných cestách.

A čo sprchy, ako to bude s hygienou?

Organizátori zabezpečujú mobilné sprchy, dostupné pre všetkých sa poplatok. Je potrebné počítať s tým, že bude nával a že bude potrebné počkať. Zazvyčaj sa pútnici umývajú v umývadlách dostupných v našom aute. Nie je potrebné umývať sa napríklad v rieke.

Je potrebné sa nejak špeciálne obliecť?

Pútnik by sa mal obliekať skromne a slušne aj vzhľadom na charakter púte. Je tiež potrebné pamätať aj na slnko a pokrývku hlavy. Po príchode na Jasnú hu je potrebné obliecť sa ako to uvádzame vyššie.

Ako sa vraciame domov?

Organizátor nezabezpečuje organizovaný spoločný návrat pútnikov. Odporúčame však využiť železničnú dopravu PKP. Býva zvykom že pútnici sami organizujú návrat domov.

Ak ťa niečo viac zaujíma kľudne sa pýtaj my ti radi odpovieme!

Ak ťa tieto nami podané informácie neuspokojili radi ti odpovieme aj na iné otázky spojené s púťou. Je dostupná aj infolinka, ktorá je v jazyku poľskom ako aj anglickom. Kontakt.