Twe Królestwo weź w porękę

Temat tegorocznej pielgrzymki zaczerpnięty jest ze starej, polskiej pieśni Z dawna Polski Tyś Królową. Trudno o lepsze podsumowanie wędrowania do stóp Pani Jasnogórskiej, którą od kilku już stuleci nazywać możemy Królową naszego kraju. Przywołanie tego tytułu Maryi, który jest nie tylko symboliczny, ale także realny, pozwoli nam lepiej zrozumieć sens naszego wędrowania.

W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości nasza pielgrzymka nabiera szczególnego wymiaru. Warto zastanowić się nad mistycznym aspektem istnienia państwa i państwowości. Niedawno świętowaliśmy z kolei 1050 rocznicę Chrztu Polski. Nasza Ojczyzna przez wieki nazywana była Regnum Orthodoxum, tym fragmentem Europy, gdzie zachowywany jest depozyt wiary świętej i katolickiej. Obdarzano ją również zaszczytnym mianem „przedmurza chrześcijaństwa”. Zadajmy sobie pytanie, czy dzisiaj, w obliczu ponownego zagrożenia inwazją islamską, ta nazwa jest nadal aktualna.

W trakcie naszego pielgrzymowania chcemy rozważać nie tylko, co to znaczy, że Maryja jest naszą Królową: jakie są teologiczne podstawy i implikacje tego faktu, na czym polega Jej szczególna opieka nad Polską. Chcemy także podjąć refleksję nad tym, co to znaczy dla nas: jako dla Polaków i jako dla katolików. Ważne jest, aby zrozumieć, jakie obowiązki to ze sobą niesie, jakim celom ma służyć istnienie Polski i wspólnoty państwowej. Postawimy sobie ważkie pytanie: czy nadal jesteśmy europejskim przedmurzem? Co z tego dla nas wynika?

Tegoroczny temat, tak bogaty w znaczenia, z całą pewnością może przyczynić się do rozwoju zarówno wiary, jak i patriotyzmu. Te dwie rzeczy są bowiem ze sobą nierozerwalnie związane.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *