Quid me vis facere

„Bądź wola Twoja”. Te słowa zna każdy z nas. To jedna z próśb Modlitwy Pańskiej. Stanowi ważny, a zarazem niełatwy element życia chrześcijańskiego. Prośba o to, by Ktoś inny o nas stanowił. Wyrażenie tego wymaga ogromnego zaufania.

Fragment obrazu Caravaggia “Powołanie św. Mateusza”

Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi „Quid me vis facere”. To pytanie, które Apostoł Narodów zadał Chrystusowi: „Panie, co chcesz, abym czynił?” (Dz 9,6 Wlg). Wyraża postawę, jaką każdy wierzący winien zajmować wobec Woli Bożej. Postawę szczerości, ufności i zawierzenia

Zjednoczenie woli to istota miłości. Zjednoczenie woli ludzkiej z Wolą Bożą jest sednem świętości. Jeśli więc serio traktujemy wezwanie do świętości, nie możemy lekceważyć tej sprawy.

Rozpoznawanie Woli Bożej i dostosowywanie się do niej towarzyszy katolikowi na każdym etapie życia. Pytanie o nią w sposób szczególny stawiają sobie osoby młode, stojące przed fundamentalnym wyborem drogi życia. „Panie, co chcesz, abym uczynił” jest najważniejszym pytaniem ich młodości, a od właściwej odpowiedzi zależy przyszła (i często wieczna) szczęśliwość. Pytanie to stawiają sobie jednak także ci, którzy już znajdują się w określonym stanie życia. Gdzie szukać mamy Woli Bożej? W czym ją widzieć? Jak odróżnić ją od tego, co nią nie jest?

Odpowiedzi na te pytania będziemy szukać w tym roku na pielgrzymim szlaku. W ogromnym skrócie możemy powiedzieć, że wyrazem Woli Bożej są przykazania, obowiązki stanu, natchnienia Ducha Świętego. Postaramy się jednak zrozumieć, jak je rozeznawać, jak się w nie wsłuchiwać i wreszcie – jak je realizować w naszej codzienności.

Hasło tegorocznej pielgrzymki znajduje się na oficjalnym plakacie. Ponieważ w tym roku nie dystrybuujemy go w formie drukowanej prosimy o udostępnianie go w dostępnych kanałach: na stronach internetowych, profilach na Facebooku itd. Plik do pobrania znajduje się pod niniejszym linkiem.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *