Exsurge Domine

Hasło tegorocznej pielgrzymki Exsurge Domine (łac. Powstań Panie) to tytuł bulli Leona X z 15 czerwca 1520 roku, zawierającej potępienie poglądów i działań Marcina Lutra. Pochylenie się nad tym właśnie fragmentem nauki Kościoła jest szczególnie ważne w czasie, w którym próbuje się fetować 500-lecie reformacji. Czasy współczesne przynoszą zamęt i pomieszanie pojęć, bardzo groźne dla katolicyzmu. Tym bardziej wypada rozważać to, co Kościół miał do powiedzenia na temat tez Lutra.

Chrystus modlił się w Ogrójcu „ut unum sint” (łac. aby byli jedno), zaś akt Lutra stał się przyczyną jednego z najbardziej bolesnych podziałów w Kościele. Zaowocował oderwaniem całych narodów od Prawdy, dramatyczniej utrudniając osiągnięcie zbawienia. Właśnie pluralizm religijny jest jedną z przyczyn współczesnego wzrostu indyferentyzmu duchowego. Celowe działania „lisów w winnicy”, o których pisze papież Leon, muszą zostać jasno napiętnowane, aby powstrzymać dalsze niszczenie Kościoła Bożego.

Tegoroczna tematyka może się z pozoru jawić jako pesymistyczna, warto jednak podkreślić, iż dobre rozeznanie zagrożeń i nieprzyjaciół Kościoła służyć może umocnieniu w wierze. Niech zatem pielgrzymowanie przybliży nas do mądrego rozeznania oraz odważnego przeciwstawiania się wrogom wiary.