Dzień 7: Konferencja br. Atanazego Wojtala o komnatach (duszy) wg św. Teresy z Ávili