Dzień 6: Konferencja dk. Wawrzyńca Waszkiewicza o Maryi jako wzorze modlitwy